DSA

U skladu s Uredbom (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ („Zakon o digitalnim uslugama – DSA“), pružatelji usluga posredovanja usluge, uključujući internetske platforme i internetske tražilice, moraju ispuniti brojne obveze transparentnosti i izvješćivanja. Nakon stupanja na snagu DSA, svi zainteresirani, uključujući tijela javne vlasti i naše kupce, moći će pronaći relevantne informacije na ovoj stranici.

Većina odredbi DSA-a primjenjivat će se od 17. veljače 2024., no od 17. veljače 2023. pružatelji usluga internetskih platformi ili internetskih tražilica dužni su objaviti prosječni mjesečni broj aktivnih primatelja svoje usluge u Uniji u zadnjem šest mjeseci. Time se želi postići veća transparentnost, a ujedno i veća zaštita korisnika i njihovih prava na internetu.

Break Time doo je u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. imao ukupno 25.296 aktivnih korisnika, što znači mjesečni prosjek od 4216 aktivnih korisnika (datum posljednjeg ažuriranja 01.07.2023.(.

Ti se podaci objavljuju isključivo za potrebe Zakona o digitalnim uslugama i temelje se na metodologiji tog Zakona. Izračunava se na temelju usluge web analitike Google Analytics.

Za sva pitanja obratite se na e-mail: office@break-time.hr s predmetom "Zakon o digitalnim uslugama".